logo Centrum overGewicht Malle

VEEL GESTELDE VRAGEN

BMI en obesitas

De termen overgewicht en obesitas worden vaak ten onrechte gebruikt als synoniemen. Het onderscheid tussen beiden is echter belangrijk omdat het risico op gezondheidsproblemen toeneemt naarmate het gewicht stijgt. Als u evenveel eet als uw lichaam nodig heeft, blijft u op gewicht.

Overgewicht ontstaat wanneer het lichaam gedurende lange tijd meer energie opneemt dan verbruikt. De opgenomen energie stemt overeen met de ingenomen calorieën. Daardoor ontstaat er een positieve energiebalans. Dit teveel aan calorieën wordt opgeslagen als vet. Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht en kan aanleiding geven tot ernstige gezondheidsrisico's. Deze bijwerkingen zijn hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaataandoeningen, artrose, ademhalingsproblemen, psychische problemen… Eet u meer of beweegt u te weinig, dan neemt het gewicht toe. Hoe meer u beweegt, hoe sneller uw stofwisseling wordt en hoe meer gewicht u verliest.

BMI De Body Mass Index of BMI maakt het mogelijk om de mate van overgewicht te bepalen en wordt als volgt berekend:

Middelomtrek is ook een maat voor bepaling van overgewicht en obesitas.
De normale middelomtrek is minder dan 80 cm voor een vrouw en minder dan 94 cm bij een man.
Mannen: tussen 94 en 102 cm te hoog > 102 cm: zeer hoog
Vrouwen: tussen 80 en 88 cm te hoog > 88 cm: zeer hoog

Voor wie welke operatie

Verschillende technieken zijn mogelijk, maar steeds hebben ze het zelfde einddoel voor ogen: de patient op een gezond gewicht krijgen, maar ook behouden. En dit op een zo weinig invasief mogelijke manier.

 1. Sommige patiënten krijgen in eerste instantie geen goedkeuring voor operatie, omdat verwacht wordt dat door aanpassen van hun eetpatroon en kennis omtrent gezonde voeding, hun gezondheidsrisico door overgewicht voldoende kan gereduceerd worden. Dat heet de conservatieve aanpak of de niet-heelkundige aanpak.
 2. Sommige patiënten hebben een zo slecht eetpatroon en zo slechte kennis omtrent gezonde voeding dat ze eerst een voortraject moeten doorlopen, alvorens een goedkeuring te krijgen, Dit varieert van 3 tot 6 maand in functie van de gemaakte vorderingen. Als de dietiste tevreden is, kunnen zij gepland worden voor operatie.
 3. Sommige patiënten zijn duidelijk volume-eters, hebben verder discipline en regelmaat, zijn geen zoetekauwen en zijn gemotiveerd. Voor hen is een maagband een goede keuze. Bij mensen met een middenrifsbreuk, bestaat de kans dat de klachten van zuurreflux toenemen, en is het tegenaangewezen ( ifv de grootte van de breuk) een maagband te plaatsen.
 4. Bij de overige patiënten wordt een gastric bypass geadviseerd, waarbij een klein deel van die patiënten uiteindelijk in eerste instantie een sleeve-gastrectomie zal krijgen ( hierbij hangt teveel vet onder de dundarm en kan een gastric bypass niet veilig uitgevoerd worden). De sleeve is bij een deel van die patienten een eerste stap, om 1 á 2 jaar later, bij terug gewichtstoename alsnog de gastric bypass uit te voeren.

Wordt mijn operatie terugbetaald

Wie komt volgens de Belgische wetgeving en terugbetalingscriteria in aanmerking voor obesitaschirurgie?

 1. BMI >= 40 Of BMI >= 35 met minstens één van volgende bijkomende ziektes
  • a) Met geneesmiddelen behandelde diabetes.
  • b) Een bloeddruk > 140/90 mmHg, ondanks reeds minstens 1 jaar gelijktijdig innemen van 3 antihypertensiva.
  • c) Slaapapneusyndroom geobjectiveerd middels een slaaponderzoek
  • d) Onvoldoende effect of complicatie na een vorige bariatrische ingreep
 2. 18 jaar of ouder
 3. Minstens 1 jaar gedocumenteerd een dieetbehandeling gevolgd hebben, zonder blijvend resultaat
 4. Na multidisciplinair overleg waarbij de volgende behandelaars betrokken zijn:
  • a. Geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde
  • b. Geneesheer-specialist in de psychiatrie of een klinisch psycholoog
  • c. Geneesheer-specialist in de chirurgie

Zwangerschap en obesitaschirurgie

Geadviseerd wordt zwangerschap uit te stellen tot ten vroegste 18 maand de operatie.

Conform de richtlijnen uit de literatuur, wordt een screening uitgevoerd een van onderstaande tekorten:

 • Hb
 • Fe en ferritine
 • Vit B1, B6, B12 en B9
 • Calcium en vit D
 • Vit A en E
 • Zinc, selenium en magnesium
 • 24 uurs urine collectie voor meting van iodium excretie
 • albumine

Indien een van die waarden afwijkend is, dient die behandeld te worden en de betrokken waarde maandelijks gecontroleerd, zodat eventuele doseringen kunnen aangepast worden. Indien de waardes normaal zijn, volstaat een trimesteriele controle van volgende waarden:

 • Hb
 • Fe en ferritine
 • Calcium en vit D

Monitoring van voedingstoestand en vitamines en mineralen is belangrijk. Een verhoogde kans op neurale buisdefecten wordt beschreven bij zwangerschap op moment van micro- of macro malnutritie.

Kanker en Obesitas

Mensen met obesitas hebben een verhoogd risico kanker van:

 • Galblaas
 • Baarmoeder
 • Baarmoederhals
 • Eierstokken
 • Borst
 • Darm
 • Prostaat

Snurken en Obesitas

 • 1 op 10 kinderen snurkt
 • 1 op 5 mannen snurkt elke nacht
 • 1 op 10 vrouwen snurkt elke nacht

Meestal ontstaat snurken tussen de leeftijd van 30 en 40 jaar. Familiaal gebonden snurken kan reeds rond de leeftijd van 20 jaar ontstaan, waarbij vaak een erfelijk bepaalde nauwere keelholte wordt teruggevonden.

Slaap Apnoe Syndroom

We spreken van SAS als de patient meer dan 10 maal per uur een "ademstilstand" doet, die zelfs tot 30 seconden kan duren. Deze patienten zijn goed geholpen met een CPAP-masker, een masker dat 's nachts opgezet wordt en met een positieve druk druk op de luchtwegen, ervoor zorgt dat het verhemelte ondersteund wordt en er een beter doorgankelijke luchtpassage is. Resulterend in een betere nachtrust en minder klachten over dag.

Regelmatig eetpatroon

Het succes van zowel de maagband als de gastric bypass, zeker op lange termijn, wordt vooral bepaald door een goed eetpatroon. Dit omvat 3 hoofdmaaltijden, zonder tussendoor te eten. Als de hoofdmaaltijd goed ingevuld wordt, dan mag het ook geen probleem zijn om niet tussendoor te eten. Goed invullen wil zeggen dat je bij elk van de 3 maaltijden zowel van de chemische verzadiging als van de mechanische verzadiging gebruik moet maken.

Chemische verzadiging:

Dat wil zeggen dat je voldoende eiwitten moet innemen. Voor alle mensen met een bariatrische ingreep (maagband, sleeve of gastric bypass) zijn melkproducten hiervoor heel belangrijk (halfvolle melk, karnemelk, yoghurt, kwark,…) omdat die vlot doorglijden. Belangrijk is het deze producten aan het begin van de maaltijd in te nemen, waardoor ze reeds gepasseerd zijn als het vaste gedeelte eraan komt. Vaak zien we dat mensen tijdens de eerste helft van de dag te weinig eiwitten innemen, waardoor een te grote honger 's avonds of tussendoor optreedt.

Mechanische verzadiging:

Dat wil zeggen het volle maag gevoel. Dat bekom je door het vaste gedeelte van de maaltijd je kleine maagje te laten vullen ( ook hier geldt dit voor zowel maagband, sleeve of gastric bypass). Het volle maaggevoel moet ook optimaal benut worden om niet tussendoor terug honger te krijgen. Met andere woorden moet je het vaste gedeelte voor het laatst houden en mag je na de maaltijd niet te snel drinken: je moet bijna tot een uur wachten. Doe je dat niet, kan je jouw maagje terug leegspoelen en kan er terug honger optreden.

Gouden regels:

 • 3 maal per dag eten, niet meer en niet minder
 • Als je meer eet, dan wordt je in plaats van een regelmatig eter, een soort grazer, die de ganse dag door kleine beetjes eet. En zo op het einde van de dag zijn/haar lichaam te veel heeft aangeboden. Ga je minder eten, met andere woorden een maaltijd overslaan, dan heb je de volgende maaltijd een zo grote en oprechte honger, dat je met een normale portie onvoldoende hebt. En daardoor na de maaltijd nog gaat verdereten, vaak terugvallend in de verkeerde dingen.
 • 3 maal per dag eiwitten innemen
 • Eiwitten zorgen ervoor dat jouw spieren op niveau blijven en dat gewichtsverlies enkel ten koste van het vet gaat. Eet je te weinig eiwitten, gaat uiteindelijk ook jouw verbrandingsniveau zakken, en ga je ook in rust minder energie verbruiken en minder in gewicht afvallen.
 • 3 maal per dag de goede volgorde van vast en vloeibaar: drinken mag tot vrij kort voor de maaltijd, maar na het eten moet je bijna een uur wachten alvorens te drinken.
 • Drink je te snel na de maaltijd, dan spoel je deze gedeeltelijk of volledig door, waardoor je krampen of zelfs een echte dumping kan krijgen. Ten tweede spoel je daarmee tevens het kleine maagje terug leeg, en kan je sneller terug honger krijgen. Je maakt op die manier te weinig gebruikt van het "volle maag" gevoel.

Deze 3 regels zorgen voor een langdurig gunstig effect op jouw overgewicht na een bariatrische ingreep.
Doe je dat 3 maal per dag, dan mag je in principe tussendoor geen honger hebben.

Werking van een maagband

 • Het kleine voormaagje is snel gevuld, waardoor er snel een volle maag gevoel optreedt.
 • Een maagband zorgt dus voor een snellere mechanische verzadiging.
 • Zeer belangrijk is het om bij een maagband een regelmatig eetpatroon te onderhouden.
 • Patienten die de ganse dag door kleine beetjes eten, omzeilen de techniek, en hebben op het einde van de dag toch te veel calorieën binnen.
 • Ook alle vloeibare calorieën passeren moeiteloos langsheen de maagband en omzeilen de techniek.
 • Van een maagband patient wordt veel discipline en regelmaat geëist om met deze techniek tot een gezond gewicht te komen en te blijven.

Complicaties na een maagband operatie

Infectie van de port-a-cath

Definitie

Het onderhuids geplaatst reservoir kan besmet geraken met een bacterie.

Oorzaak

Een bacterie (meestal afkomstig van de omliggende huid van de patient) kan tijdens of na de operatie in de wonde komen en voor een infectie zorgen. Tevens kan een andere ontsteking om het even waar in het lichaam via de bloedbaan het lichaamsvreemd materiaal die deze reservoir is, besmetten en voor infectie zorgen

Diagnose

Bij inspectie van de wonde van de port-a-cath (poort of reservoir) zien we vaak felle roodheid en vocht of etter komt via de naad naar buiten. De wonde kan ook pijnlijk of drukgevoelig zijn. Meestal is ook koorts aanwezig.

Behandeling

Hiervoor wordt in de eerste plaats antibiotica gegeven in tabletvorm gedurende meerdere weken. Een deel van de infecties zal hierdoor genezen. Een ander deel zal na het stoppen van de antibiotica opnieuw opflakkeren, waarbij dan meestal de port-a-cath (het reservoir) zelf moet verwijderd worden alvorens de infectie onder controle geraakt. Het buisje wordt hiervoor tijdens een operatie onder korte algehele narcose losgekoppeld van het reservoir en onderhuids vastgehecht. Het reservoir wordt verwijderd en de wonde verzorgd. Als de wonde helemaal genezen is (meestel 1 a 2 maand later), kan terug onder korte algehele narcose een nieuw reservoir geplaatst worden.

Maagbandslipping

Definitie

Maagweefsel van onder de maagband verschuift door de maagband heen naar boven de maagband. Een grotere voormaag ontstaat, maar vooral komt er meer spanning te staan op het weefsel dat in de maagring zit, waardoor nagenoeg geen passage meer kan en de patient continu moet braken. Zowel voor vast en vloeibaar voedsel. Tussen het braken door blijft ook een erge pijn bestaan.

De oorzaak hiervan is meestal de bovenmaag plots en krachtig onder druk zetten:

 • eerst iets vasts eten dat blijft steken en dan grote slokken drinken
 • dooreten als het maagje reeds gevuld is
 • grote slokken drinken op een vol maagje
 • grote slokken en veel in een keer drinken zelfs op een lege maag

De diagnose:

Een röntgen foto met contrast kan hier de diagnose stellen (drinken van een contrast bevattend papje, waarna een doorlichting gemaakt wordt)

Behandeling:

Als behandeling moet hierbij de maagband helemaal leeggehaald worden, waarna de klachten snel verdwijnen. Een maand later zal een nieuw contrast-onderzoek duidelijk maken of de maag terug op zijn plaats geschoven is en eventueel de maagband opnieuw geleidelijk aan mag gevuld worden. Een zeldzame keer helpt leeghalen van de maagband niet om de klachten te verhelpen, en moet acuut de maagband middels een kijkoperatie verwijderd worden. Het gevaar bestaat namelijk dat het zichzelf afknellend weefsel boven de maagband afsterft en zo een perforatie (defect doorheen de wand) van de maag ontstaat.

Maagbanderosie

Definitie

De maagband ligt in de maagholte

Oorzaak

Een te lang te hard gespannen maagband kan zichzelf doorheen de maagwand duwen (zoals een kaasdraad of zoals een warme ijzerdraad doorheen een blok ijs kan getrokken worden). Dit komt heel zelden voor en is vaak ook verbonden met het type maagband en met de plaatsingstechniek.

Diagnose

Met een contrast onderzoek (drinken van een contrasthoudend papje, waarna een doorlichting gebeurt) kan het probleem vermoed worden. Een definitieve diagnose wordt gesteld middels een maagspiegeling, waarbij de maagband in de maag kan gezien worden.

Behandeling

De maagband dient op korte termijn met een kijkoperatie verwijderd te worden. Tijdens die operatie worden de eventueel hierbij ontstane defecten in de maagwand gesloten. Of de maag goed dicht is, wordt tijdens de operatie getest met een lektest. Gedurende de 2 weken na operatie mag enkel vloeibaar gegeten worden. Gedurende een 3-tal maand moet een maagbeschermer helpen met de genezing. Een eventuele heroperatie (gastric bypass of plaatsen van een nieuwe maagband) kan ten vroegste 3 maand later gebeuren, omdat de ontstane inflammatie die tijd nodig heeft om terug wat rustiger te worden. Een heroperatie zal sowieso heel wat moeilijker zijn omwille van de ontstane verklevingen en vergroeiingen.

Alarmsymptomen na een maagband operatie

Of wanneer moet ik mijn chirurg contacteren

 • Vochtinname minder dan een liter
 • Etterende wonde thv het reservoir
 • Blijvende felle bovenbuikspijn en braken

Medicatie na maagband

Bloedverdunners

1 dag voor operatie dient gestart met toedienen van Fraxiparine (percutane bloedverdunners), toe te dienen om 20u00 's avonds. Dit om het risico op thrombose (het ontstaan van bloedklonters in de grote bloedvaten, die dan weer tot longembolen kunnen leiden) te verkleinen. De spuitjes kunnen gestopt worden na ontslag uit het ziekenhuis, op voorwaarde dat de patient goed blijft bewegen.

Suiker verlagende medicatie

Het gebruikelijke schema wordt meestal gehalveerd op het moment dat de patient met het voorbereidend dieet begint. Dit gebeurt in overleg met de endocrinoloog voor de start van het dieet. Na operatie kan meestal ditzelfde schema aangehouden worden. Maar ook na ontslag blijft dit een belangrijk , door huisarts of behandelende specialist, op te volgen punt. Een afnemend lichaamsvolume, hormonale veranderingen en een gewijzigd aanbod en opname van voedsel, zorgen dat deze medicatie vaak nog verder afgebouwd moet worden. Hoe snel dit gebeurt, is bij iedere patient verschillend. Vandaar het belang van een regelmatige controle.

Bloeddruk verlagende medicatie

Ook deze medicatie moet na operatie vaak afgebouwd worden. Ook hier is regelmatige controle bij huisarts of behandelende specialist aangewezen.

Ontstekingsremmers

Deze moeten levenslang vermeden worden. Ontstekingsremmers tasten de slijmvliezen van de maag aan en kunnen ulceraties of maagperforatie veroorzaken. Indien echt nodig, kan kortdurend (maximaal een week) en in combinatie met goede maagbescherming (PPI's), een uitzondering op deze regel gemaakt worden.

Overige medicatie

Deze meeste overige medicatie kan in de gebruikelijke dosis verder ingenomen worden. Soms wordt in overleg met ons apotheek gezocht naar een alternatief voor grote tabletten, die tijdens de vloeibare fase (eerste 3 weken na operatie) best vermeden worden.

Voedingsadvies voor patienten met een maagband

Het succes van zowel de maagband als de gastric bypass, zeker op lange termijn, wordt vooral bepaald door een goed eetpatroon. Dit omvat 3 hoofdmaaltijden, zonder tussendoor te eten. Als de hoofdmaaltijd goed ingevuld wordt, dan mag het ook geen probleem zijn om niet tussendoor te eten. Goed invullen wil zeggen dat je bij elk van de 3 maaltijden zowel van de chemische verzadiging als van de mechanische verzadiging gebruik moet maken.

Chemische verzadiging:

Dat wil zeggen dat je voldoende eiwitten moet innemen. Voor alle mensen met een bariatrische ingreep (maagband, sleeve of gastric bypass) zijn melkproducten hiervoor heel belangrijk (halfvolle melk, karnemelk, yoghurt, kwark,…) omdat die vlot doorglijden. Belangrijk is het deze producten aan het begin van de maaltijd in te nemen, waardoor ze reeds gepasseerd zijn als het vaste gedeelte eraan komt. Vaak zien we dat mensen tijdens de eerste helft van de dag te weinig eiwitten innemen, waardoor een te grote honger 's avonds of tussendoor optreedt.

Mechanische verzadiging:

Dat wil zeggen het volle maag gevoel. Dat bekom je door het vaste gedeelte van de maaltijd je kleine maagje te laten vullen ( ook hier geldt dit voor zowel maagband, sleeve of gastric bypass). Het volle maaggevoel moet ook optimaal benut worden om niet tussendoor terug honger te krijgen. Met andere woorden moet je het vaste gedeelte voor het laatst houden en mag je na de maaltijd niet te snel drinken: je moet bijna tot een uur wachten. Doe je dat niet, kan je jouw maagje terug leegspoelen en kan er terug honger optreden.

Gouden regels:

 1. 3 maal per dag eten, niet meer en niet minder
 2. Als je meer eet, dan wordt je in plaats van een regelmatig eter, een soort grazer, die de ganse dag door kleine beetjes eet. En zo op het einde van de dag zijn/haar lichaam te veel heeft aangeboden. Ga je minder eten, met andere woorden een maaltijd overslaan, dan heb je de volgende maaltijd een zo grote en oprechte honger, dat je met een normale portie onvoldoende hebt. En daardoor na de maaltijd nog gaat verdereten, vaak terugvallend in de verkeerde dingen.
 3. 3 maal per dag eiwitten innemen
 4. Eiwitten zorgen ervoor dat jouw spieren op niveau blijven en dat gewichtsverlies enkel ten koste van het vet gaat. Eet je te weinig eiwitten, gaat uiteindelijk ook jouw verbrandingsniveau zakken, en ga je ook in rust minder energie verbruiken en minder in gewicht afvallen.
 5. 3 maal per dag de goede volgorde van vast en vloeibaar: drinken mag tot vrij kort voor de maaltijd, maar na het eten moet je bijna een uur wachten alvorens te drinken.
 6. Drink je te snel na de maaltijd, dan spoel je deze gedeeltelijk of volledig door, waardoor je krampen of zelfs een echte dumping kan krijgen. Ten tweede spoel je daarmee tevens het kleine maagje terug leeg, en kan je sneller terug honger krijgen. Je maakt op die manier te weinig gebruikt van het "volle maag" gevoel.

Deze 3 regels zorgen voor een langdurig gunstig effect op jouw overgewicht na een bariatrische ingreep. Doe je dat 3 maal per dag, dan mag je in principe tussendoor geen honger hebben.

Complicaties na een gastric bypass

Naadlekkage

Definitie

Op de plaats waar twee stukken darm aan elkaar zijn gezet, gaat darmvocht (en dus ook bacteriën) naar buiten komen. Het besmette vocht prikkelt het buikvlies en zorgt voor lokale buikvliesontsteking, gepaard gaand met zeer hevige pijn, continu aanwezig.

Oorzaak

 • een bloeding in de wand van de darm of maag verzwakt de wand en laat hem makkelijker scheuren
 • door slechte doorbloeding van de weefsels, kan de darmwand ook verzwakken en scheuren toelaten
 • een door vroegere operaties reeds verlittekende maagwand kan dikker en taaier zijn, waardoor de nietjes die tijdens de operatie gebruikt worden, onvoldoende grip hebben en zo een zwakke zone ontstaat waar ook weer een scheur kan optreden.
 • Veel spanning (trekkracht) op aan elkaar geniete stukken darm kan ook voor scheuren zorgen.
 • Te vroeg de verkeerde dingen eten of drinken
 • Op de verkeerde manier drinken of eten

Diagnose

Deze complicatie doet zich meestal voor de eerste of tweede dag na operatie op het moment dat de patient nog in het ziekenhuis is. Een niet met pijnstilling te behandelen heftige buikpijn gecombineerd met zeer snell polsslag en lage bloeddruk is meestal aanwezig. Ook zal vaak koorts aanwezig zijn. De pijn is van die mate dat de arts de gehele buik (zowel boven als onderbuik) bijna niet mag aanraken. Dit is een heel andere pijn dan de gebruikelijke pijn na operatie die veelal gelokaliseerd is en met pijnstillers afdoende te behandelen. Bij twijfelgevallen kan nog een bijkomende Ct-scan gebeuren waarbij ook wat contrast vloeistof gedronken wordt.

Behandeling

Middels een kijkoperatie wordt het lek opgezocht en de omgeving naast het lek gespoeld en proper gemaakt. Dat is meteen de belangrijkste stap. Eens het vuil weg is, wordt ook het buikvlies niet meer geprikkeld en is de pijn ook heel wat beter. Het defect wordt gesloten en enkele drainage buisjes (die zorgen dat nog resterend vuil vocht kan weglopen naar buiten) worden in de onmiddellijke omgeving gelegd Lukt dat goed, dan dient de patient gedurende enkele dagen voeding via het infuus te krijgen om de herstelde zone te kunnen laten genezen. Enkele dagen later wordt opnieuw een foto gemaakt nadat de patient contrastvloeistof heeft gedronken, ter controle of het defect nu helemaal dicht is. Is dat zo, dan kan terug met drinken gestart worden en gaat de patient weer hetzelfde verloop kennen als altijd na gastric bypass. In functie van de ernst van de infectie, moet vaak ook nog een tijdje antibiotica gegeven worden.

Vooral de uitgebreidheid van de infectie bepaalt de hinder die een patient van een naadlekkage ondervindt. De meeste patiënten komen er met een kleine spoeling en enkele dagen antibiotica en voeding van af. Bij andere, en vaak voorheen ook minder gezonde patiënten, kan de infectie snel uitbreiden naar andere organen zoals longen of nieren. Hierbij is vaak verlengde intensieve zorgen opname vereist en soms ook meerdere spoelingen van de buikholte. Deze patiënten zijn ernstig ziek.

Nabloeding

Definitie

Ter hoogte van de door de operatie gemaakte wondes (bij de buikwand of inwendig aan de darm of maag), blijft een bloedvatje sijpelen

Diagnose

De patient ontwikkelt korte tijd na operatie een heel snelle hartslag, heeft een zeer lage bloeddruk en ziet vooral ook heel bleek aan de oogslijmvliezen en lippen. Een controle van het aantal rode bloedcellen middels een bloedafname zal ons snel laten weten of er ergens ernstig bloedverlies aanwezig is

Behandeling

Het merendeel van de bloedingen stopt spontaan, en dan moet de patient enkel wat bloed toegediend krijgen. Snel hierna wordt de hartslag weer rustig en de gaat de bloeddruk omhoog en voelt de patient zich ook beter. Verder hoeft niets te gebeuren, behalve nog eens een bloedafname ter bevestiging dat het bloedverlies gestopt is. Als de bloeding niet stopt, moet de chirurg opnieuw middels een kijkoperatie ter plekke gaan kijken en de bloeding zoeken en doen stoppen. Ook nier moet vaak wat bloed toegediend worden om het verlies voor een stuk aan te vullen. Een klein beetje nasijpelen van de buikwandwondes komt heel frequent voor, en vaak is hier gewoon het aanleggen van een drukverband voldoende om dat te stoppen. Zelden moet een extra hechting op de buikwand geplaatst worden. Bloed dat zich in de buikwand opstapelt, zal vaak op een later tijdstip zijn weg naar buiten zoeken, tot zelfs enkele weken na de operatie. Hierbij komt dan plots veel en zwart bloed langs een van de wondes naar buiten. Dit ziet er vaak heel indrukwekkend uit, maar is eigenlijk heel onschuldig: het betreft oud bloed dat de patient toch al kwijt was. De wonde moet hierbij onder de douche afgespoeld en leeggemasseerd worden, waarna een droog absorberend verband geplaatst dient te worden. Meestal zal een leeglopende bloedopstapeling enkele dagen na elkaar blijven oud bloed afscheiden.

Dumping

Definitie

Na iets gegeten of gedronken te hebben, wordt de patient misselijk, duizelig en zweterig. Vaak wordt het wat zwart voor de ogen en heeft hij/zij last van een vage buikpijn. Die gaat dan vaak over in een stekende, krampende pijn die enige tijd kan aanhouden. Vaak gevolgd door diarree. Eens de diarree voorbij is, zijn vaak ook de klachten voorbij.

Oorzaak

Meestal een gevolg van het eten van producten (vast of vloeibaar) waar suiker aan is toegevoegd of van vetrijke producten. Die producten komen eens voorbij het kleine maagje onmiddellijk in de dundarm terecht, waar ze veel vocht onttrekken aan de darmwand en op die manier als het ware doorheen het hele darmenstelsel gespoeld worden. De snelheid van passage en het prikkelend effect van het product zorgt voor krampende pijn.

Behandeling

Het probleem lost zichzelf op. Eens de diarree voorbij is, zijn vaak ook de klachten voorbij. Voorkomen is beter dan genezen !

Alarmsymptomen na een gastric bypass

Of wanneer moet ik mijn chirurg contacteren

Als wat eringaat minder is dan wat er uit komt:

 • vochtinname minder dan een liter
 • voldoende vochtinname, maar heel veel diarree
 • matige vochtinname en veel verlies door zweten bij koorts

bij onvoldoende vochtinname, worden de nieren te weinig gespoeld en kunnen afvalstoffen zich opstapelen. Hiervoor moet de patient soms tijdelijk gedurende 24 tot 48 uur aan het infuus, waarna meestal het probleem opgelost is.

Blijvende ( meer dan twee uur aanhoudende) felle bovenbuikspijn en braken, acuut opgetreden. Zeker als hier ook nog koorts bijkomt. Hierbij moet een abes of een darmafknelling uitgesloten worden. Aan te bevelen is bij deze symptomen telefonisch de chirurg te contacteren.

Medicatie na gastric bypass

Maagbeschermers

Een maagbeschermer dient 2 dagen voor operatie gestart te worden en zorgt dat de operatieve constructie van maagzuur gespaard blijft en derhalve beter kan genezen, met minder risico op maagzweren. Zij dienen in totaal 6 maand ingenomen te worden.

Bloedverdunners

1 dag voor operatie dient gestart met toedienen van Fraxiparine (percutane bloedverdunners), toe te dienen om 20u00 's avonds. Dit om het risico op thrombose (het ontstaan van bloedklonters in de grote bloedvaten, die dan weer tot longembolen kunnen leiden) te verkleinen. De spuitjes kunnen gestopt worden na ontslag uit het ziekenhuis, op voorwaarde dat de patient goed blijft bewegen.

Vitamines

Een multivitamine-multiminerale preparaat van minstens 100% dagdosis dient dagelijks en levenslang ingenomen te worden. Bloedcontroles na operatie moeten controleren of deze supplementen voldoende zijn. Dit gebeurt 2 maal het eerste jaar en daarna jaarlijks of op indicatie.

Suiker verlagende medicatie

Het gebruikelijke schema wordt meestal gehalveerd op het moment dat de patient met het voorbereidend dieet begint. Dit gebeurt in overleg met de endocrinoloog voor de start van het dieet. Na operatie kan meestal ditzelfde schema aangehouden worden. Maar ook na ontslag blijft dit een belangrijk , door huisarts of behandelende specialist, op te volgen punt. Een afnemend lichaamsvolume, hormonale veranderingen en een gewijzigd aanbod en opname van voedsel, zorgen dat deze medicatie vaak nog verder afgebouwd moet worden. Hoe snel dit gebeurt, is bij iedere patient verschillend. Vandaar het belang van een regelmatige controle.

Bloeddruk verlagende medicatie

Ook deze medicatie moet na operatie vaak afgebouwd worden. Ook hier is regelmatige controle bij huisarts of behandelende specialist aangewezen

Ontstekingsremmers

Deze moeten levenslang vermeden worden. Ontstekingsremmers tasten de slijmvliezen van de maag aan en kunnen ulceraties of maagperforatie veroorzaken. Indien echt nodig, kan kortdurend (maximaal een week) en in combinatie met goede maagbescherming (PPI's), een uitzondering op deze regel gemaakt worden.

Overige medicatie

Deze meeste overige medicatie kan in de gebruikelijke dosis verder ingenomen worden. Soms wordt in overleg met ons apotheek gezocht naar een alternatief voor grote tabletten, die tijdens de vloeibare fase (eerste 3 weken na operatie) best vermeden worden.

Voedingsadvies voor patienten met een gastric bypass of sleeve

Het succes van zowel de maagband als de gastric bypass, zeker op lange termijn, wordt vooral bepaald door een goed eetpatroon. Dit omvat 3 hoofdmaaltijden, zonder tussendoor te eten. Als de hoofdmaaltijd goed ingevuld wordt, dan mag het ook geen probleem zijn om niet tussendoor te eten. Goed invullen wil zeggen dat je bij elk van de 3 maaltijden zowel van de chemische verzadiging als van de mechanische verzadiging gebruik moet maken.

Chemische verzadiging:

Dat wil zeggen dat je voldoende eiwitten moet innemen. Voor alle mensen met een bariatrische ingreep (maagband, sleeve of gastric bypass) zijn melkproducten hiervoor heel belangrijk (halfvolle melk, karnemelk, yoghurt, kwark,…) omdat die vlot doorglijden. Belangrijk is het deze producten aan het begin van de maaltijd in te nemen, waardoor ze reeds gepasseerd zijn als het vaste gedeelte eraan komt. Vaak zien we dat mensen tijdens de eerste helft van de dag te weinig eiwitten innemen, waardoor een te grote honger 's avonds of tussendoor optreedt.

Mechanische verzadiging:

Dat wil zeggen het volle maag gevoel. Dat bekom je door het vaste gedeelte van de maaltijd je kleine maagje te laten vullen ( ook hier geldt dit voor zowel maagband, sleeve of gastric bypass). Het volle maaggevoel moet ook optimaal benut worden om niet tussendoor terug honger te krijgen. Met andere woorden moet je het vaste gedeelte voor het laatst houden en mag je na de maaltijd niet te snel drinken: je moet bijna tot een uur wachten. Doe je dat niet, kan je jouw maagje terug leegspoelen en kan er terug honger optreden.

Gouden regels:

 1. 3 maal per dag eten, niet meer en niet minder
 2. Als je meer eet, dan wordt je in plaats van een regelmatig eter, een soort grazer, die de ganse dag door kleine beetjes eet. En zo op het einde van de dag zijn/haar lichaam te veel heeft aangeboden. Ga je minder eten, met andere woorden een maaltijd overslaan, dan heb je de volgende maaltijd een zo grote en oprechte honger, dat je met een normale portie onvoldoende hebt. En daardoor na de maaltijd nog gaat verdereten, vaak terugvallend in de verkeerde dingen.
 3. 3 maal per dag eiwitten innemen
 4. Eiwitten zorgen ervoor dat jouw spieren op niveau blijven en dat gewichtsverlies enkel ten koste van het vet gaat. Eet je te weinig eiwitten, gaat uiteindelijk ook jouw verbrandingsniveau zakken, en ga je ook in rust minder energie verbruiken en minder in gewicht afvallen.
 5. 3 maal per dag de goede volgorde van vast en vloeibaar: drinken mag tot vrij kort voor de maaltijd, maar na het eten moet je bijna een uur wachten alvorens te drinken.
 6. Drink je te snel na de maaltijd, dan spoel je deze gedeeltelijk of volledig door, waardoor je krampen of zelfs een echte dumping kan krijgen. Ten tweede spoel je daarmee tevens het kleine maagje terug leeg, en kan je sneller terug honger krijgen. Je maakt op die manier te weinig gebruikt van het "volle maag" gevoel.

Deze 3 regels zorgen voor een langdurig gunstig effect op jouw overgewicht na een bariatrische ingreep. Doe je dat 3 maal per dag, dan mag je in principe tussendoor geen honger hebben.

Uitgewerkt voedingsadvies na gastric bypass of sleeve

De maaginhoud is na een gastric bypass operatie erg verkleind. De hoeveelheid dagelijks in te nemen voedsel is dan ook beperkt. Na deze ingreep houdt de patiënt best rekening met de volgende adviezen: VOEDINGSADVIES (PDF)

Bloedgeven en obesitaschirurgie

Mensen met een maagbandje mogen wel nog bloed geven. Mensen met een gastric bypass of sleeve gastrectomie nooit meer volgens het handboek van het rode kruis.

Dit omdat er na operatie reeds een risico is op ijzertekort, hetgeen door bloed te geven alleen maar zou toenemen.