logo Centrum overGewicht Malle
Technieken Maagband gastric bypass sleeve gastrectomie

Gastric Bypass

Complicaties van de gastric bypass

Naadlekkage

Definitie

Op de plaats waar twee stukken darm aan elkaar zijn gezet, gaat darmvocht (en dus ook bacteriën) naar buiten komen. Het besmette vocht prikkelt het buikvlies en zorgt voor lokale buikvliesontsteking, gepaard gaand met zeer hevige pijn, continu aanwezig.

Oorzaak

  • een bloeding in de wand van de darm of maag verzwakt de wand en laat hem makkelijker scheuren
  • door slechte doorbloeding van de weefsels, kan de darmwand ook verzwakken en scheuren toelaten
  • een door vroegere operaties reeds verlittekende maagwand kan dikker en taaier zijn, waardoor de nietjes die tijdens de operatie gebruikt worden, onvoldoende grip hebben en zo een zwakke zone ontstaat waar ook weer een scheur kan optreden.
  • Veel spanning (trekkracht) op aan elkaar geniete stukken darm kan ook voor scheuren zorgen.
  • Te vroeg de verkeerde dingen eten of drinken
  • Op de verkeerde manier drinken of eten

Diagnose

Deze complicatie doet zich meestal voor de eerste of tweede dag na operatie op het moment dat de patient nog in het ziekenhuis is. Een niet met pijnstilling te behandelen heftige buikpijn gecombineerd met zeer snell polsslag en lage bloeddruk is meestal aanwezig. Ook zal vaak koorts aanwezig zijn. De pijn is van die mate dat de arts de gehele buik (zowel boven als onderbuik) bijna niet mag aanraken. Dit is een heel andere pijn dan de gebruikelijke pijn na operatie die veelal gelokaliseerd is en met pijnstillers afdoende te behandelen. Bij twijfelgevallen kan nog een bijkomende Ct-scan gebeuren waarbij ook wat contrast vloeistof gedronken wordt.

Behandeling

Middels een kijkoperatie wordt het lek opgezocht en de omgeving naast het lek gespoeld en proper gemaakt. Dat is meteen de belangrijkste stap. Eens het vuil weg is, wordt ook het buikvlies niet meer geprikkeld en is de pijn ook heel wat beter. Het defect wordt gesloten en enkele drainage buisjes (die zorgen dat nog resterend vuil vocht kan weglopen naar buiten) worden in de onmiddellijke omgeving gelegd Lukt dat goed, dan dient de patient gedurende enkele dagen voeding via het infuus te krijgen om de herstelde zone te kunnen laten genezen. Enkele dagen later wordt opnieuw een foto gemaakt nadat de patient contrastvloeistof heeft gedronken, ter controle of het defect nu helemaal dicht is. Is dat zo, dan kan terug met drinken gestart worden en gaat de patient weer hetzelfde verloop kennen als altijd na gastric bypass. In functie van de ernst van de infectie, moet vaak ook nog een tijdje antibiotica gegeven worden.

Vooral de uitgebreidheid van de infectie bepaalt de hinder die een patient van een naadlekkage ondervindt. De meeste patiënten komen er met een kleine spoeling en enkele dagen antibiotica en voeding van af. Bij andere, en vaak voorheen ook minder gezonde patiënten, kan de infectie snel uitbreiden naar andere organen zoals longen of nieren. Hierbij is vaak verlengde intensieve zorgen opname vereist en soms ook meerdere spoelingen van de buikholte. Deze patiënten zijn ernstig ziek.

Nabloeding

Definitie

Ter hoogte van de door de operatie gemaakte wondes (bij de buikwand of inwendig aan de darm of maag), blijft een bloedvatje sijpelen

Diagnose

De patient ontwikkelt korte tijd na operatie een heel snelle hartslag, heeft een zeer lage bloeddruk en ziet vooral ook heel bleek aan de oogslijmvliezen en lippen. Een controle van het aantal rode bloedcellen middels een bloedafname zal ons snel laten weten of er ergens ernstig bloedverlies aanwezig is

Behandeling

Het merendeel van de bloedingen stopt spontaan, en dan moet de patient enkel wat bloed toegediend krijgen. Snel hierna wordt de hartslag weer rustig en de gaat de bloeddruk omhoog en voelt de patient zich ook beter. Verder hoeft niets te gebeuren, behalve nog eens een bloedafname ter bevestiging dat het bloedverlies gestopt is. Als de bloeding niet stopt, moet de chirurg opnieuw middels een kijkoperatie ter plekke gaan kijken en de bloeding zoeken en doen stoppen. Ook nier moet vaak wat bloed toegediend worden om het verlies voor een stuk aan te vullen. Een klein beetje nasijpelen van de buikwandwondes komt heel frequent voor, en vaak is hier gewoon het aanleggen van een drukverband voldoende om dat te stoppen. Zelden moet een extra hechting op de buikwand geplaatst worden. Bloed dat zich in de buikwand opstapelt, zal vaak op een later tijdstip zijn weg naar buiten zoeken, tot zelfs enkele weken na de operatie. Hierbij komt dan plots veel en zwart bloed langs een van de wondes naar buiten. Dit ziet er vaak heel indrukwekkend uit, maar is eigenlijk heel onschuldig: het betreft oud bloed dat de patient toch al kwijt was. De wonde moet hierbij onder de douche afgespoeld en leeggemasseerd worden, waarna een droog absorberend verband geplaatst dient te worden. Meestal zal een leeglopende bloedopstapeling enkele dagen na elkaar blijven oud bloed afscheiden.

Dumping

Definitie

Na iets gegeten of gedronken te hebben, wordt de patient misselijk, duizelig en zweterig. Vaak wordt het wat zwart voor de ogen en heeft hij/zij last van een vage buikpijn. Die gaat dan vaak over in een stekende, krampende pijn die enige tijd kan aanhouden. Vaak gevolgd door diarree. Eens de diarree voorbij is, zijn vaak ook de klachten voorbij.

Oorzaak

Meestal een gevolg van het eten van producten (vast of vloeibaar) waar suiker aan is toegevoegd of van vetrijke producten. Die producten komen eens voorbij het kleine maagje onmiddellijk in de dundarm terecht, waar ze veel vocht onttrekken aan de darmwand en op die manier als het ware doorheen het hele darmenstelsel gespoeld worden. De snelheid van passage en het prikkelend effect van het product zorgt voor krampende pijn.

Behandeling

Het probleem lost zichzelf op. Eens de diarree voorbij is, zijn vaak ook de klachten voorbij. Voorkomen is beter dan genezen !