logo Centrum overGewicht Malle
Technieken Maagband gastric bypass sleeve gastrectomie

Gastric Bypass

Medicatie na een gastric bypass

Maagbeschermers

Een maagbeschermer dient 2 dagen voor operatie gestart te worden en zorgt dat de operatieve constructie van maagzuur gespaard blijft en derhalve beter kan genezen, met minder risico op maagzweren. Zij dienen in totaal 6 maand ingenomen te worden.

Bloedverdunners

1 dag voor operatie dient gestart met toedienen van Fraxiparine (percutane bloedverdunners), toe te dienen om 20u00 's avonds. Dit om het risico op thrombose (het ontstaan van bloedklonters in de grote bloedvaten, die dan weer tot longembolen kunnen leiden) te verkleinen. De spuitjes kunnen gestopt worden na ontslag uit het ziekenhuis, op voorwaarde dat de patient goed blijft bewegen.

Vitamines

Een multivitamine-multiminerale preparaat van minstens 100% dagdosis dient dagelijks en levenslang ingenomen te worden. Bloedcontroles na operatie moeten controleren of deze supplementen voldoende zijn. Dit gebeurt 2 maal het eerste jaar en daarna jaarlijks of op indicatie.

Suiker verlagende medicatie

Het gebruikelijke schema wordt meestal gehalveerd op het moment dat de patient met het voorbereidend dieet begint. Dit gebeurt in overleg met de endocrinoloog voor de start van het dieet. Na operatie kan meestal ditzelfde schema aangehouden worden. Maar ook na ontslag blijft dit een belangrijk , door huisarts of behandelende specialist, op te volgen punt. Een afnemend lichaamsvolume, hormonale veranderingen en een gewijzigd aanbod en opname van voedsel, zorgen dat deze medicatie vaak nog verder afgebouwd moet worden. Hoe snel dit gebeurt, is bij iedere patient verschillend. Vandaar het belang van een regelmatige controle.

Bloeddruk verlagende medicatie

Ook deze medicatie moet na operatie vaak afgebouwd worden. Ook hier is regelmatige controle bij huisarts of behandelende specialist aangewezen

Ontstekingsremmers

Deze moeten levenslang vermeden worden. Ontstekingsremmers tasten de slijmvliezen van de maag aan en kunnen ulceraties of maagperforatie veroorzaken. Indien echt nodig, kan kortdurend (maximaal een week) en in combinatie met goede maagbescherming (PPI's), een uitzondering op deze regel gemaakt worden.

Overige medicatie

Deze meeste overige medicatie kan in de gebruikelijke dosis verder ingenomen worden. Soms wordt in overleg met ons apotheek gezocht naar een alternatief voor grote tabletten, die tijdens de vloeibare fase (eerste 3 weken na operatie) best vermeden worden.