logo Centrum overGewicht Malle
Overzicht Voedingsadvies Fysieke training Psychologische coaching

Voedingsadvies

Gewicht verliezen en volhouden – motiveren en stimuleren

Het groepsprogramma omvat zowel een aantal individuele – als groepssessies. Deze aanpak bestaat uit een basisbehandeling die een gedragsverandering mogelijk maakt. Dit vereist een inzet vanuit verschillende gezondheidsactoren. Opvoeding en voorlichting rond gezonde voeding, aanmoediging tot beweging en motivatie zijn de belangrijkste pijlers. We willen op een duurzame wijze een gezond gewicht nastreven. Vandaar dat we rond deze drie pijlers multidisciplinair gaan samenwerken.

  1. Voedingsadvies: Calorie-inname verminderen
  2. Fysieke training: Calorieverbruik doen stijgen
  3. Psychologische coaching: Gedrag- en stijlverandering bekomen

Vooraleer u kan starten met het groepsprogramma is een intake bij de internist en verpleegkundige coördinator voorzien alsook een persoonlijke screening bij de fysische geneesheer, psychologe en diëtiste. Hieruit zal blijken of u in aanmerking komt voor deze manier van begeleiding.

Het multidisciplinair team zal u coachen en begeleiden. Maar om tot het gewenste resultaat te komen is ook doorzetting en motivatie van de deelnemers en zijn omgeving vereist. Vanuit de groep wordt dit gevoel vaak aangewakkerd. We zijn ervan overtuigd dat de stimulans van lotgenoten de kans op succes aanzienlijk vergroot. Elkaar steunen en aanmoedigen en het uitwisselen van ervaringen werkt motiverend.

Het basisprogramma loopt over een periode van 5 maanden. In deze tijd streven we ernaar om een gezond gewicht te verkrijgen en te behouden. Ons team zal dit samen met u trachten te realiseren door middel van een op maat opgesteld conditie- en krachttrainingsschema in combinatie met een aantal informatiesessies onder begeleiding van de voedingsdeskundige en psychologe. Tijdens deze infosessies zal gepoogd worden om binnen de tijdspanne van het programma u een nieuwe levensstijl aan te leren. We werken aan een duurzame verandering in zowel eet- en leefpatroon als in de bewegingsactiviteiten wat beduidend een meerwaarde biedt ten aanzien van eenzijdige methoden tot gewichtsverlies.

Na 5 maanden bent u in staat de verworven levensstijl individueel verder te zetten. Indien er nood is aan verdere follow up en begeleiding, dan bekijken we dat samen met u. We voorzien een opvolgprogramma.