logo Centrum overGewicht Malle
Technieken Maagband gastric bypass sleeve gastrectomie

Maagband

De maagband operatie

Operatie voorbereidende stappen
Onder algehele narcose, wordt de buikholte opgeblazen met CO2 en kunnen middels 4 kleine sneetjes, 4 werkkanalen geplaatst worden doorheen de buikwand:
 • een voor de camera, op de middellijn, een handbreed onder het borstbeen
 • een voor het instrument dat de lever opzij houdt, ter hoogte van de rechter flank
 • een werkkanaal voor de linker hand, iets onder het borstbeen. Op die plaats komt tevens het onderhuids reservoir te liggen
 • een werkkanaal voor de rechter hand, onder de ribben een handbreed links van de middellijn. Hierlangs wordt tijdens de operatie de maagband naar binnen gebracht.
Plaatsen van de maagband en deze vastzetten in die positie middels enkele hechtingen op de maagwand (om die hechtingen te laten genezen en ervoor te zorgen dat de maagband in die positie vergroeit met de omgeving, moet ten minste 6 weken gewacht worden om voor de eerste keer het bandje bij te spuiten)
Het verbindingsbuisje wordt doorheen de opening onder het borstbeen naar buiten gebracht en vastgemaakt aan het reservoir. Het reservoir wordt ter hoogte van diezelfde opening (die hiervoor iets breder dient gemaakt te worden) vastgehecht onder het vet, tegen de spieren.
De werkkanalen worden verwijderd en huid wordt met onderhuids oplosbare hechtingen gehecht. Hierboven komen kleine huidpleisters en een bedekkend verband. Hierboven zo nodig nog een drukkend verband.
De patient gaat eerst naar de ontwaakzaal en hierna terug naar zijn kamer.
Diezelfde avond start de patient met het drinken van helder vloeibaar vocht (water, thee, koffie, bouillon)
De volgende ochtend mag gewoon vloeibaar gestart (alles zonder brokken, dus ook melkproducten, vla, …) en als de patient zich goed voelt mag hij naar huis.
Gedurende 2 weken is de patient gebonden aan het vloeibare dieet en moet hij vooral veel drinken om:
 • zich fit te voelen
 • Obstipatie (harde stoelgang) te voorkomen Hiermee wordt bedoeld 1,5 a 2 liter per dag. Belangrijk is hierbij niet in 1 keer veel te drinken, maar de ganse dag door kleine hoeveelheden. De bestaande constructie laat niet meer toe grote teugen te drinken, wat niet alleen pijnlijk, maar zelfs ook gevaarlijk kan zijn. Ook belangrijk is het voorkomen van luchthappen, door
 • * niet te praten onder het eten
  * bij het drinken pas de mond te openen als het water aan de lippen staat.
Binnen 2 weken na operatie komt de patient bij de dietiste, alwaar de opbouw en uitbreiding van voeding besproken wordt.
Een 3-tal weken na operatie wordt de patient gezien door een van de chirurgen, ter controle na operatie
Verloopt alles naar wens, dan is de volgende controle over 3 maand bij de obesitasverpleegkundige
Zijn er problemen of kan de patient ook 6 weken na operatie tijdens alle 3 de hoofdmaaltijden nog te veel volume eten, dan moet hij/zij zelf bellen voor een vroegere afspraak (een extra advies of een bijspuiting) Het eerste jaar wordt de patient 4 maal per jaar gezien Daarna tweemaal per jaar Vanaf het derde jaar is dat nog jaarlijks Zoals gezegd kan bij problemen steeds op korte termijn door de patient zelf een afspraak gemaakt worden bij een van de chirurgen.

 • Het kleine voormaagje is snel gevuld, waardoor er snel een volle maag gevoel optreedt.
 • Een maagband zorgt dus voor een snellere mechanische verzadiging.
 • Zeer belangrijk is het om bij een maagband een regelmatig eetpatroon te onderhouden.
 • Patienten die de ganse dag door kleine beetjes eten, omzeilen de techniek, en hebben op het einde van de dag toch te veel calorieën binnen.
 • Ook alle vloeibare calorieën passeren moeiteloos langsheen de maagband en omzeilen de techniek.
 • Van een maagband patient wordt veel discipline en regelmaat geëist om met deze techniek tot een gezond gewicht te komen en te blijven.