logo Centrum overGewicht Malle

OBESITASKLINIEK

Onze aanpak

oriënterende voorlichting

Tijdens de oriënterende voorlichting, wordt verteld hoe ons centrum ontstaan is, wat we met onze patienten proberen te bereiken en hoe dat praktisch allemaal in zijn werk gaat. De behandelingen die het Centrum Over Gewicht aanbiedt, eisen veel inzet van de patiënt of kunnen ernstige risico's met zich meebrengen. Met deze vrijblijvende info-avonden, willen we de patient hiervan op de hoogte brengen en vermijden dat patienten met verkeerde verwachtingen een afspraak krijgen.

afspraak

De meeste patienten worden via hun huisarts of specialist verwezen. Maar ook op eigen initiatief kan een eerste afspraak gemaakt worden.

profiel opmaken

Jouw persoonlijke balans van "in en uit" wordt in kaart gebracht, zoals het nu is en zoals het geweest is door de jaren heen.

In:Wat eet ik I Wanneer eet ik I Waarom eet ik

Uit: Hoe beweeg ik I Waarom beweeg ik wel of niet I Wat kan ik aan van beweging I Waarom val ik niet af

Dit lijkt simpel, maar is vrij complex en moet door meerdere specialisten ter zake gebeuren: multi-disciplinair met ander woorden.

Verpleegkundige

Jouw volledig medisch dossier wordt opgemaakt. Vroegere ziektes en operaties. Famiale ziektes. Medicatiegebruik. Vroegere diëten. Is er een vermoeden van slaap apnoe syndroom.Enz…

Dietist

Jouw actuele eetpatroon wordt nagekeken. Ook jouw kennis omtrent gezonde voeding.

Klinisch psycholoog of psychiater

Zijn er psychische factoren die het eetgedrag sterk beinvloeden en die misschien ook behandeld moeten worden? Dit is zeer belangrijk om de voor u gepaste behandeling te kunnen adviseren en vooral ook om de timing van een eventuele behandeling te bepalen.

Internist, endocrinoloog, cardioloog, fysiotherapeut, pneumoloog

Met een bloedonderzoek en urine onderzoek, wordt gekeken of er geen lichamelijke oorzaken zijn voor jouw overgewicht. Ook wordt nagegaan over er geen lichamelijke contraïndicaties zijn voor een van ons behandelingen. Met een fietsproef wordt gekeken wat jouw lichaam aankan van inspanning zonder ongezond of gevaarlijk te sporten. Soms zijn bijkomende onderzoeken nodig (bv bij slaap apnoe syndroom)

Multidisciplinair overleg en advies

Nadat u volledig in kaart bent gebracht, wordt gekeken hoe uw lichaam het best wordt geholpen om van het overgewicht af te geraken.

Verschillende technieken zijn mogelijk, maar steeds hebben ze het zelfde einddoel voor ogen: de patient op een gezond gewicht krijgen, maar ook behouden. En dit op een zo weinig invasief mogelijke manier.

Uit dit overleg volgt een advies dat Dr. Van den Bogaert met u zal bespreken.

Behandeling

Indien u wenst in te gaan op de door ons voorgestelde behandeling, kunnen hiervoor de nodige afspraken gemaakt worden.

Dit zal voor iedereen verschillend zijn, in functie van waar jouw persoonlijke balans uit evenwicht is en rekening houdend met jouw persoonlijke mogelijkheden en beperkingen.