logo Centrum overGewicht Malle

Oorzaken van obesitas

Obesitas is een aandoening die door verschillende factoren veroorzaakt kan worden.

Gevolgen van obesitas

Overgewicht en obesitas vormen risico voor andere aandoeningen. Het is meer dan een gewichtsprobleem alleen. De ziekten die ontstaan ten gevolge van overgewicht en obesitas noemen we comorbiditeiten. Hoe hoger het gewicht, hoe meer kans op nevenverschijnselen. Anderzijds kan een beperkte gewichtsdaling al een grote invloed hebben op de gezondheid en de risicofactoren verminderen. De levensverwachting daalt bij overgewicht. Hoe jonger het overgewicht ontstaat, hoe sterker de stijging van het risico op nevenverschijnselen en vroegtijdig overlijden.

Mogelijke gezondheidsrisico's zijn:

Diabetes mellitus type 2 en insulineresistentie

Naarmate obesitas toeneemt gaat de insulinegevoeligheid steeds verder afnemen waardoor het glucosegehalte verder gaat stijgen. Bij een gewichtsreductie van 10 % is er gemiddeld een daling van 50 % van het nuchtere glycemiegehalte. Ook het verschijnsel van insulineresistentie kan opgeheven worden door een drastische gewichtsreductie. De cellen worden terug meer gevoelig voor de insuline die geproduceerd wordt en de kans op verdwijnen van diabetes is dan reëel.

Cardiovasculaire aandoeningen

De meest voorkomende aandoening is het hartinfarct. Vooral het abdominale vet is een gevaarlijke factor. Het CVA of hersenbloeding vormt ook een risico bij obesitas.. Een gewichtsdaling van 5% bij iemand met obesitas doet het risico op cardiovasculaire complicaties met de helft dalen.

Arteriële hypertensie of hoge bloeddruk:

Obese personen hebben gemiddeld een hogere bloeddruk dan personen met een normaal lichaamsgewicht waardoor het risico op hart en vaatziekten, nierziekten en hersenbloedingen eveneens hoger ligt. Gewichtsdaling doet de verhoogde bloeddruk dan ook vaak dalen, waardoor het cardiovasculair risico ook afneemt. Een gewichtsreductie van 10 % zorgt voor een gemiddelde bloeddrukdaling van 10 mm Hg.

Lipidenstoornis zoals verhoogde cholesterol en triglyceriden

Cholesterol en triglyceriden zijn de belangrijkste vetten in het bloed. Door een verhoogde concentratie van deze stoffen ontstaat er slagaderverkalking wat leidt tot vernauwing van het bloedvat. Bij een gewichtsdaling van 10 % zien we een verbetering van zowel het cholesterolgehalte met 15 % van de triglyceriden met 20 tot 30%.

Gewrichtsklachten en mechanische verwikkelingen

Door overgewicht worden gewrichten zoals knieën, heupen dagelijks overbelast. Dit leidt tot blijvende slijtage en vergroot de kans op ontsteking. Overgewicht kan uitlokkende factor zijn voor artrose door aantasting van het kraakbeen. Verder zijn rugpijn en discus hernia vaak voorkomende klachten bij overgewicht.

Ademhalingsproblemen en slaapapnoe

Obesitas geeft vaak aanleiding tot ademhalingsproblemen omwille van longfunctieverlies en verminderede inspanningscapaciteit. We spreken van slaapapnoe wanneer er een ademhalingsstop optreed van meer dan 10 sec. Dit wordt gekenmerkt door luidruchtig snurken, slechte slaapkwaliteit met hoofdpijn 's morgens en vermoeidheid overdag. Een groot percentage patiënten met overgewicht kampen met slaapapnoesyndroom.

Psychosociale problemen

Obese patiënten hebben meer te kampen met minderwaardigheidsgevoelens, laag zelfbeeld. Ze dragen vaak een zware emotionele belasting door falen van diëten, bekeken worden, vooroordelen, discriminatie op de arbeidsmarkt. Ze worden meer geconfronteerd met praktische problemen zoals vinden van mooie gepaste kledij wat ook weer kan leiden tot minderwaardigheid en onaantrekkelijkheid. Hierdoor voelen ze zich minder goed in hun vel en kunnen depressieve gevoelens ontstaan en sociale isolatie..