logo Centrum overGewicht Malle
Overzicht Voedingsadvies Fysieke training Psychologische coaching

Psychologische coaching

Gedrags- en stijlverandering bekomen

Gedachten, gevoelens, stress kunnen een rol spelen op de manier waarop men gaat eten en met gewicht omgaat. Emoties worden 'weg gegeten'. We eten niet alleen omdat we honger hebben, maar vaak ook uit gewoonte, verveling, omdat het gezellig is, of omdat het lekker is. Al deze factoren maken het moeilijk om een opgelegd dieet te volgen en ook vol te houden. In de groepsbehandeling voorzien we acht begeleidingsmomenten door de psycholoog.

Onder begeleiding van de psycholoog kan de relatie ontdekt worden tussen emoties, gedachten en eetgedrag en kan gezocht worden naar een manier om dit te veranderen.

Begeleiding van de psycholoog houdt in: motivatie tot gewichtsverlies, bewustwording van huidige leefgedrag, analyse van het eetgedrag en alternatieven zoeken voor een foutief eetgedrag, streven naar een positief zelfbeeld, preventie van herval, praktische tips en vaardigheden om met uitlokkende eetsituaties om te gaan. De thema's kunnen variëren volgens de behoeften van de groep.