logo Centrum overGewicht Malle

Wat is obesitas

De termen overgewicht en obesitas worden vaak ten onrechte gebruikt als synoniemen. Het onderscheid tussen beiden is echter belangrijk omdat het risico op gezondheidsproblemen toeneemt naarmate het gewicht stijgt. Als u evenveel eet als uw lichaam nodig heeft, blijft u op gewicht.

Overgewicht ontstaat wanneer het lichaam gedurende lange tijd meer energie opneemt dan verbruikt. De opgenomen energie stemt overeen met de ingenomen calorieën. Daardoor ontstaat er een positieve energiebalans. Dit teveel aan calorieën wordt opgeslagen als vet. Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht en kan aanleiding geven tot ernstige gezondheidsrisico's. Deze bijwerkingen zijn hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaataandoeningen, artrose, ademhalingsproblemen, psychische problemen… Eet u meer of beweegt u te weinig, dan neemt het gewicht toe. Hoe meer u beweegt, hoe sneller uw stofwisseling wordt en hoe meer gewicht u verliest.

De World Health Organisation (WHO) voorspelt dat in het jaar 2015 overgewicht en obesitas wereldwijd waarschijnlijk het meest omvangrijke probleem zal zijn. Momenteel lijdt 1 op de 2 Belgen aan overgewicht. De verhoogde gezondheidskosten ten gevolge van obesitas in Europa worden geschat op 7 % van de totale gezondheidskosten, welke vergelijkbaar is met deze van kanker

BMI en middelomtrek

BMI De Body Mass Index of BMI maakt het mogelijk om de mate van overgewicht te bepalen en wordt als volgt berekend:

Middelomtrek is ook een maat voor bepaling van overgewicht en obesitas.
De normale middelomtrek is minder dan 80 cm voor een vrouw en minder dan 94 cm bij een man.
Mannen: tussen 94 en 102 cm te hoog > 102 cm: zeer hoog
Vrouwen: tussen 80 en 88 cm te hoog > 88 cm: zeer hoog